PIANOFLYTTING

FLYTTING AV PIANOER OG ANDRE TUNGE TINGER - PIANOFLYTTING.NO

Pianoflytting
Pianoflytting

Pianoflytting, safe, pengeskap, arkivskap, ovner, varmepumper, o.l. Vi er et av få flyttebyråer som er spesialisert på pianoflytting og andre tunge løft Vi kan denne jobben uten at pianoet, trapper og boliger blir skadet. La oss, profesjonelle pianoflyttere ta de tyngste løftene for deg.

Sjekk dette før bestilling av pianoflytting:

 1. Ta mål av pianoet, (bredde, høyde og dybde)
 2. Hva slags merke er pianoet, (vises noen ganger under lokket)
 3. Ta bilder av pianoet, eventuelle trapper og andre hindringer
 4. Beskriv adkomsten på begge adresser
 5. Er det noen andre hindringer enn trappene
 6. Mål bredden av trappen på det smaleste

FLYGELTRANSPORT

Flytting av flygel

Et flygel veier mange kilo (250 - 900 kilo) og kan være utfordrende i vanskelige trapper og det er derfor viktig med riktig informasjon.

Flygel
Flygel

Flygelet kan kun transporteres på høykant med langsiden nede. Føttene og topplokket blir før det demonter slik at vi kan få praktisk flyttet det. 

Flygler er store, fin i lakken og består av flere tusen deler. Det kreves at vi bruker riktig utstyr til flyttingen og at det beskyttes under demontering, flytting og monteringen til slutt. 

 • Oppgi lengden på flygelet og hva slags merke det er før bestilling.
 • Priser fra 4000 - 12000,- inkl. Mva innad Oslo og Viken

Ulike typer pianoer og priser for Pianoflytting

Vanlig piano

 • Piano type studio
 • Pianoflytting fra kr.4000,-
 • Vekt fra 160 - 280 kg
 • Krever 2 - 3 mann for flytting

Piano med jernramme

 • Pianoflytting fra kr.5000,-                                                     
 • Vekt fra 280 - 400 kg 
 • Krever 2 - 4 mann for flytting

Har du et gammelt piano du ikke får solgt eller gitt bort? 

Trenger pianoet å bli fjernet? La oss utføre pianoflyttingen på en forsvarlig og sikker måte. Ved deponering benytter vi kun godkjente avfallsdeponier. Priser fra kr.4000,- inkl. Mva og avfallsgebyr.

TRE TYPER PIANOER ENKELT FORKLART

Ulike typer pianoer

Pianoer kan deles inn i tre typer kategorier. Flygel, stående piano og digital piano (elektronisk). Hver av disse pianoene har sine egne unike funksjoner som er designet for spesifikke behov og miljøer innen pianospilling.

Oppreist eller vertikal klaver

Stående piano eller loddrette piano er oppkalt etter plasseringen av pianoets strenger og lydplaten. De står vinkelrett på bakken, derav "Stående klaver".

Dette betyr at pianohamrene på et stående piano må slå horisontalt for å treffe de vertikale strengene. Mekanismen mellom å trykke på en tast og en hammer som treffer en streng er ikke den samme som flygel som gjør at det å spille et stående piano føles litt annerledes.
Stående klaverer har kortere strenger, og mindre lydplater enn flygeler. Dette var faktisk en av grunnene til at flygelene ble oppfunnet. Det er mye lettere å bygge et 2 meter langt flygel, enn det er å bygge et 2 meter høyt piano!

Flygel

Flygel er største og den mest kostbare type piano. Flygellyd er horisontalt. Dette gir mulighet for mye lengre strenger, og et større lydplateområde. Handlingen til et flygel er mye annerledes enn et oppreist piano mens strengene sitter horisontalt. Pianoet kan spille raskere og med mer kontroll enn en stående på grunn av at hamrene blir tilbakestilt av tyngdekraften som antar en komplisert kombinasjon av fjærer.

Den synlige nøkkelstørrelsen er identisk på alle pianoene, men flygelnøkkelen strekker seg langt dypere inn i pianoet enn en stående. Dette gir en lengre forlengelse, noe som gir pianisten mer kontroll over dynamikk og tone.

Flygelens standardbredde er også omtrent 150 cm. Lengden varierer fra 130 cm til 290. Det totale gulvbeløpet for den minste bør være minst 2 meter bred og 3,5 meterlang, inkludert benkeplass. Flygel måles etter lengden fra fronten av tastaturet til den fjerneste enden av pianoet langs ryggraden, med lokket lukket.

Elektroniske pianoer

Vi er på utkikk etter "bamser"!

Driver du et flyttebyrå i Norge som har erfaring med å flytte tunge tinger?

Bamse
Bamse

Vi har behov for sterke ansatte som ikke er redd for å ta i et tak når det gjelder. Er du den med et smil og som kommer til riktig tid og er serviceinnstilt? 

PIANOFLYTTING

Waldemar Thranes gate 63, 0173 OSLO

(+47) 99117060