PIANOFLYTTING TRONDHEIM

FLYTTE PIANOER TRONDHEIM OG ANDRE TUNGE LØFT

Pianoflytting Trondheim, safe, pengeskap, arkivskap, ovner, varmepumper, o.l. Vi er et av få flyttebyrå som er spesialisert og best på pianoflytting pluss andre tunge løft. Vi kan denne jobben uten at pianoet, trapper og boliger blir skadet. La oss, profesjonelle pianoflyttere ta de tyngste løftene for deg. Priser fra kr.2500,- inkl. Mva

Sjekk dette før bestilling av pianoflytting:

Flytte piano
Flytte piano
 1. Ta mål av pianoet, (bredde, høyde og dybde)
 2. Hva slags merke er pianoet, (vises noen ganger under lokket)
 3. Ta bilder av pianoet, eventuelle trapper og andre hindringer
 4. Beskriv adkomsten på begge adresser
 5. Er det noen andre hindringer enn trappene
 6. Mål bredden av trappen på det smaleste

PRISKALKULATOREN

Pianopriskalkulatoren gir deg en viss ide om hva det koster å flytte et piano. Ved å fylle ut priskalkulatoren blir din forespørsel publisert som anbud på www.flytteguiden.no Prisen du får oppgitt er ikke en bindende pris og ethvert flyttebyrå har sine egne priser enhver kunde må forholde seg til som er den endelige prisen!

FLYGELTRANSPORT TRONDHEIM

Flytting av flygel

Et flygel veier mange kilo (250 - 900 kilo) og kan være utfordrende i vanskelige trapper og det er derfor viktig med riktig informasjon.

Flygelet kan kun transporteres på høykant med langsiden nede. Føttene og topplokket blir før det demonter slik at vi kan få praktisk flyttet det. 

Flygler er store, fin i lakken og består av flere tusen deler. Det kreves at vi bruker riktig utstyr til flyttingen og at det beskyttes under demontering, flytting og monteringen til slutt. 

 • Oppgi lengden på flygelet og hva slags merke det er før bestilling.
 • Priser fra 4000,- til 12000,- kroner inkl. Mva innad Bergen og Omegn

Ulike typer piano og priser for pianoflytting

Vanlig piano

 • Piano type studio
 • Pianoflytting fra kr.3000,-
 • Vekt fra 160 - 280 kg

Piano med jernramme

 • >  Det tyngste pianoet
 • >   Pianoflytting fra kr.3500,-                                                      >   Vekt fra 280 - 400 kg 

Bortkjøring av piano Trondheim

Har du et gammelt piano du ikke for solgt eller gitt bort? 

Trenger pianoet å bli fjernet eller flyttet internt? La oss utføre pianoflyttingen på en forsvarlig og sikker måte. Ved deponering benytter vi kun godkjente avfallsdeponier.

TRE TYPER PIANOER ENKELT FORKLART

Pianoer kan deles inn i tre typer kategorier. Flygel, stående piano og digital piano (elektronisk). Hver av disse pianoene har sine egne unike funksjoner som er designet for spesifikke behov og miljøer innen pianospilling.

Oppreist eller vertikal klaver

Stående piano eller loddrette piano er oppkalt etter plasseringen av pianoets strenger og lydplaten. De står vinkelrett på bakken, derav "Stående klaver".

Dette betyr at pianohamrene på et stående piano må slå horisontalt for å treffe de vertikale strengene. Mekanismen mellom å trykke på en tast og en hammer som treffer en streng er ikke den samme som flygel som gjør at det å spille et stående piano føles litt annerledes.
Stående klaverer har kortere strenger, og mindre lydplater enn flygeler. Dette var faktisk en av grunnene til at flygelene ble oppfunnet. Det er mye lettere å bygge et 2 meter langt flygel, enn det er å bygge et 2 meter høyt piano!

Flygel

Flygel er største og den dyreste typen piano. Flygellyd er horisontalt. Dette gir mulighet for mye lengre strenger, og et større lydplateområde. Handlingen til et flygel er mye annerledes enn et oppreist piano mens strengene sitter horisontalt. Pianoet kan spille raskere og med mer kontroll enn en stående på grunn av at hamrene blir tilbakestilt av tyngdekraften som antar en komplisert kombinasjon av fjærer.

Den synlige nøkkelstørrelsen er identisk på alle pianoene, men flygelnøkkelen strekker seg langt dypere inn i pianoet enn en stående. Dette gir en lengre forlengelse, noe som gir pianisten mer kontroll over dynamikk og tone.

Flygelens standardbredde er også omtrent 150 cm. Lengden varierer fra 130 cm til 290. Det totale gulvbeløpet for den minste bør være minst 2 meter bred og 3,5 meterlang, inkludert benkeplass. Flygel måles etter lengden fra fronten av tastaturet til den fjerneste enden av pianoet langs ryggraden, med lokket lukket.

Elektroniske pianoer

Digitale pianoer kan høres veldig ut som stående og grands, selv om hvordan de produserer lyden deres er veldig forskjellige. Når du trykker på en tast på et digitalt piano, aktiveres en sensor i stedet for en hammer som slår en streng, og en innspilling av et akustisk piano spilles gjennom et sett med høyttalere. Digitale pianoer kan ha flere opptak eller "prøver" av hver tone som kan spilles av i forskjellige volumer, avhengig av hvor hard eller myk du spiller.

Digitale pianoer kan ha mange forskjellige lyder eller stemmer av forskjellige typer piano, eller instrumenter. Digitale pianoer har ofte innspillingsfunksjoner, og spiller langs sekvenser. Noen digitale pianomodeller er ganske bærbare, og noen kan til og med gå tom for batterier. Et godt digitalt piano vil høres ut og føles som om det er akustiske søsken. Det er noen hybride digitale pianoer som har begynt å bruke akustiske deler i utformingen, og uskarpe linjene mellom digitale og akustiske pianoer.

Stående klaverer er vanligvis mellom 110 cm - 135 cm i høyden, rundt 155 cm brede og 60 cm dype, og høyden er den største forskjellen mellom modeller.

PIANOFLYTTING

TRONDHEIM

(+47) 22649222