PIANOFLYTTING TROMSØ

Ulike typer pianoer og priser for Pianoflytting Tromsø

Pianoflytting Tromsø, safe, pengeskap, arkivskap, ovner, varmepumper, o.l. Vi er et av få flyttebyrå som er spesialisert og best på pianoflytting pluss andre tunge løft. Vi kan denne jobben uten at pianoet, trapper og boliger blir skadet. La oss, profesjonelle pianoflyttere ta de tyngste løftene for deg. Priser fra 2500 kroner.

Flytte piano
Flytte piano
  • Ta mål av pianoet, (bredde, høyde og dybde)
  • Hva slags merke er pianoet, (vises noen ganger under lokket)
  • Ta bilder av pianoet, eventuelle trapper og andre hindringer
  • Beskriv adkomsten på begge adresser
  • Er det noen andre hindringer enn trappene
  • Mål bredden av trappen på det smaleste

PRISKALKULATOREN

Pianopriskalkulatoren gir deg en viss ide om hva det koster å flytte et piano. Ved å fylle ut priskalkulatoren blir din forespørsel publisert som anbud på UBERFLYTT sin app for flyttebyråer. Prisen du får oppgitt er ikke en bindende pris og ethvert flyttebyrå har sine egne priser enhver kunde må forholde seg til som er den endelige prisen!

FLYGELTRANSPORT

Flygel
Flygel

Flytting av flygel

Et flygel veier mange kilo (250 - 900 kilo) og kan være utfordrende i vanskelige trapper og det er derfor viktig med riktig informasjon.

Flygelet kan kun transporteres på høykant med langsiden nede. Føttene og topplokket blir før det demonter slik at vi kan få praktisk flyttet det. 

Flygler er store, fin i lakken og består av flere tusen deler. Det kreves at vi bruker riktig utstyr til flyttingen og at det beskyttes under demontering, flytting og monteringen til slutt. 

  • Oppgi lengden på flygelet og hva slags merke det er før bestilling.
  • Priser fra 4000,- til 12000,- kroner inkl. Mva innad Bergen og Omegn

BLI KVITT DITT GAMLE PIANO

Har du et gammelt piano du ikke for solgt eller gitt bort? 

Trenger pianoet å bli fjernet eller flyttet internt? La oss utføre pianoflyttingen på en forsvarlig og sikker måte. Ved deponering benytter vi kun godkjente avfallsdeponier.

PIANOFLYTTING

TROMSØ

(+47) 815 21021