PIANOFLYTTING HAMAR

FLYTTING AV PIANOER OG ANDRE TUNGE TINGER I HAMAR.

SAMME VEKTKLASSE SOM SAFE, OVNER, VARMEPUMPER, BILJARDBORD OG ARKIVSKAP. VI KAN DETTE UTEN AT TRAPPER OG BOLIGER BLIR SKADET. LA PROFESJONELLE TA DE TYNGSTE LØFTENE! LES MER OM OSS


Sjekk dette før bestilling:

  • Ta mål av pianoet, (bredde, høyde og dybde)
  • Hva slags merke er pianoet, (vises noen ganger under lokket)
  • Ta bilder av pianoet, eventuelle trapper og andre hindringer
  • Beskriv adkomsten på begge adresser
  • Er det noen andre hindringer enn trappene
  • Mål bredden av trappen på det smaleste

FLYGELTRANSPORT

Flygel
Flygel

Flytting av flygel

Et flygel veier mange kilo (250 - 900 kilo) og kan være utfordrende i vanskelige trapper og det er derfor viktig med riktig informasjon.

Flygelet kan kun transporteres på høykant med langsiden nede. Føttene og topplokket blir før det demonter slik at vi kan få praktisk flyttet det. 

Flygler er store, fin i lakken og består av flere tusen deler. Det kreves at vi bruker riktig utstyr til flyttingen og at det beskyttes under demontering, flytting og monteringen til slutt. 

  • Oppgi lengden på flygelet og hva slags merke det er før bestilling.
  • Priser fra 4000,- til 12000,- kroner inkl. Mva innad Bergen og Omegn

BLI KVITT DITT GAMLE PIANO

Har du et gammelt piano du ikke for solgt eller gitt bort? 

Trenger pianoet å bli fjernet eller flyttet internt? La oss utføre pianoflyttingen på en forsvarlig og sikker måte. Ved deponering benytter vi kun godkjente avfallsdeponier.

Pianoflytting
Pianoflytting

Pianoflytting

HAMAR

(+47) 22649222