Piano med jernramme

04.06.2020

Tyngste pianoet / konsertpiano. Pianoflytting fra kr.3500,- Vekt fra 250 - 400 kg

Dette er det tyngste av alle pianoer og krever maks styrke og forsiktighet fra våres side. Det anbefales at det taes kontakt før bestilling på tlf. 22 71 77 11